Historia ubezpieczeń we Francji

We Francji początek nowoczesnego ubezpieczenia można datować na czasy Colberta, sekretarza stanu Domu Króla i sekretarza stanu ds. Marynarki Wojennej (1669-1683). To pod jego kierownictwem po raz pierwszy uchwalono ubezpieczenie morskie. Jedna z pierwszych francuskich firm ubezpieczeniowych została założona w…

Czytaj Więcej

Historia kredytów w USA

Pod koniec XIX wieku, gdy przedsięwzięcia produkcyjne i ekspansja kolejowa rozkwitły, korporacje zaangażowane w koncerny przemysłowe nie były już postrzegane jako miejsca wysokiego ryzyka do inwestowania. W rzeczywistości było odwrotnie: ich aktywa w zakresie urządzeń i wyposażenia, zdolność do finansowania…

Czytaj Więcej