Trendy cyfrowe i technologie zakłócające branżę ubezpieczeniową

Trendy cyfrowe i technologie zakłócające branżę ubezpieczeniową

Mając na uwadze wzrost po pandemii, ubezpieczyciele przygotowują się do okresu transformacji. Jednocześnie nieustanne wyzwania związane z bezpieczeństwem i zmieniającymi się zachowaniami klientów są większe niż kiedykolwiek, co stawia sektor ubezpieczeniowy przed szeregiem ruchomych celów. Oczekiwania pracowników firm ubezpieczeniowych również…

Czytaj Więcej
Historia ubezpieczeń w Polsce

Historia ubezpieczeń w Polsce

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce podejmowana jest poprzez założenie lokalnej spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Choć założenie lokalnego towarzystwa ubezpieczeniowego ma pewne zalety (jest postrzegane przez rynek jako świadczące o zaangażowaniu wobec Polski),…

Czytaj Więcej
Historia ubezpieczeń we Francji

Historia ubezpieczeń we Francji

We Francji początek nowoczesnego ubezpieczenia można datować na czasy Colberta, sekretarza stanu Domu Króla i sekretarza stanu ds. Marynarki Wojennej (1669-1683). To pod jego kierownictwem po raz pierwszy uchwalono ubezpieczenie morskie. Jedna z pierwszych francuskich firm ubezpieczeniowych została założona w…

Czytaj Więcej