Upadłość banku w Polsce

Upadłość banku w Polsce

28 kwietnia 2023 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku (GNB), kończąc tym samym kolejny etap procesu przymusowej restrukturyzacji, jak nakazała Komisja Europejska. To wydarzenie wywołało wiele kontrowersji i zaniepokojenia wśród klientów oraz branży finansowej w Polsce.

 

Ogłoszenie upadłości banku w Polsce – podstawowe informacje

Przymusowa restrukturyzacja banku stała się nieunikniona w świetle przeprowadzonych analiz i diagnoz dotyczących jego kondycji finansowej. Zagrożenie upadłością stało się jedyną alternatywą do przymusowej restrukturyzacji, co w konsekwencji doprowadziło do skierowania sprawy do sądu.

Należy podkreślić, że ogłoszenie upadłości nie miało wpływu na VeloBank S.A., bank utworzony w wyniku procesu resolution Getin Noble Banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nadzoruje całą procedurę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo środków zgromadzonych w VeloBanku S.A., a także ochronę interesów klientów.

Kluczowym momentem w procesie przymusowej restrukturyzacji był wrzesień 2022 roku, kiedy to BFG podjął decyzję o wszczęciu tej procedury wobec Getin Noble Banku. Wszystkie przesłanki ustawowe, w tym zagrożenie upadłością, zostały wówczas spełnione, co skierowało bank na ścieżkę przymusowej restrukturyzacji.

Niezmiernie ważne jest także zaznaczenie, że z końcem września 2022 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wykluczył z obrotu akcje Getin Noble Banku. To był kolejny krok w procesie zmiany struktury i funkcjonowania banku.

Proces restrukturyzacji – o czym warto wiedzieć?

 

Proces restrukturyzacji doprowadził do powstania VeloBank S.A., który obecnie funkcjonuje jako nowy podmiot finansowy na rynku. VeloBank jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i stanowi element stabilności i kontynuacji obsługi klientów, którzy mieli konta w Getin Noble Banku.

Klienci Getin Noble Banku nie powinni obawiać się utraty swoich środków czy kredytów walutowych. Proces przymusowej restrukturyzacji ma na celu zapewnienie jak najlepszej ochrony interesów klientów i zachowanie stabilności sektora finansowego w Polsce.

Upadek Getin Noble Banku

upadek Getin Noble Banku i jego przekształcenie w VeloBank to skomplikowany proces restrukturyzacji, który ma na celu ochronę interesów klientów oraz stabilność rynku finansowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni kluczową funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa środków klientów i nadzorowaniu całej procedury. Ostateczne skutki tego procesu pozostają jeszcze do oceny, ale jedno jest pewne: Getin Noble Bank przeszedł istotne zmiany, które mają wpływ na cały sektor finansowy w Polsce. Skutki upadku Getin Noble Banku i jego przekształcenie w VeloBank S.A. będą miały długotrwałe konsekwencje dla polskiego sektora bankowego.

Co warto wiedzieć o kryzysie 2008 w Polsce?
Historia Loan Market Association
Historia finansów w Polsce

Dodaj komentarz