Artykuł

08 luty 2016

Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2015/2016

Kategoria: Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Granty, stypendia, Aktualności

Fundacja Identitas istniejąca od 2014 r. i wspierająca polskich autorów działających na polu szeroko pojętej humanistyki ogłosiła nabór zgłoszeń do konkursu stypendialnego na rok akademicki 2015/2016.

Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych stypendiów i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci III, IV i V-go roku studiów oraz doktoranci.

Prace składających wniosek o stypendium lub grant winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3000 PLN do 20 000 PLN.

Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać:

  • streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)
  • opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt
  • średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)
  • dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11 maja 2016 r.

Regulamin stypendiów dostępny jest na stronie internetowej Fundacji - link

Poza programem stypendialnym Fundacja corocznie przyznaje Nagrodę Identitas najlepszej książce poprzedniego roku.

Do konkursu o nagrodę zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W rozpowszechnianiu wiedzy o Nagrodzie istotnej pomocy udzieliły Fundacji między innymi TVP Kultura, TVP Historia, Do Rzeczy oraz główny partner Nagrody – Legg Mason TFI S.A.

Jury w składzie : Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Paweł Lisicki (przewodniczący części literackiej), Andrzej Chwalba, Maciej Urbanowski, Jarosław Krawczyk i Andrzej Horubała przyznało nagrody główne Marcie Kwaśnickiej („Krew z mlekiem” wyd. Teologia Polityczna) i prof. Ryszardowi Kaczmarkowi „Polacy w armii kajzera” Wydawnictwo Literackie). Pula nagród finansowych wyniosła 80 000 PLN.

źródło: Fundacja Identitas

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016