Artykuł

18 marzec 2014

Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów (Call for Papers)

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Historia i pamięć, Polityka historyczna

12-13 czerwca 2014 r. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. 

Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów

Wydarzenie przygotowywane jest przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zaznaczają Organizatorzy: celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych pomiędzy przedstawicielami takich dyscyplin jak archeologia, antropologia kulturowa, historia czy historia sztuki, którzy podejmują problematykę wizji przeszłości jako istotnego czynnika wpływającego na krystalizowanie się tożsamości religijnej, etnicznej, politycznej, czy kulturowej.

Oficjalnymi językami konferencji są język polski i angielski.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (do 250 słów) należy nadsyłać na adres konferencja.wizjaprzeszlosci@remove-this.gmail.com do dnia 31 marca.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, obiadów i publikacji pokonferencyjnej.

 

źródło: UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016