Artykuł

23 wrzesień 2008

Konwersatorium z historii najnowszej ISP PAN

Kategoria: Nowości wydawnicze, Konferencje

Instytut Studiów Politycznych PAN i Instytut Historii PAN zapraszają na kolejny cykl spotkań w semestrze jesiennym roku akademickiego 2008/2009.

 

Proponowany program konwersatorium:

 

9 października - ALEKSANDER KOCHAŃSKI: Kadra kierownicza w Polsce Ludowej (doświadczenia badawcze).

 

13 listopada - WANDA JARZĄBEK: Polityka zagraniczna PRL w okresie détente.

 

18 grudnia - PATRYK PLESKOT: Kontakty historyków polskich z francuskim środowiskiem „Annales” 1956-1989.

 

15 stycznia - KRZYSZTOF TARKA: Wywiad PRL wobec emigrantów.

 

12 lutego - TADEUSZ RUTKOWSKI: Polscy historycy w świetle akt UB/SB - podsumowanie kwerendy archiwalnej.

 

Spotkania odbywać się będą w sali konferencyjnej ISP PAN, Warszawa, ul. Polna 18/20. Początek o godzinie 12.

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016