Artykuł

03 grudzień 2015

100 tysięcy artykułów w otwartym dostępie dzięki BazHum!

Kategoria: Nowości wydawnicze, Projekty otwarte - zgłoszenia, Źródła , Aktualności, Czasopisma naukowe

Muzeum Historii Polski uruchomiło nową, ulepszoną pełnotekstową bazę polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych – BazHum. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących.

BazHum jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Dzięki umieszczaniu pełnej zawartości czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Platforma BazHum otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi.

Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści. Równolegle z bazą pełnotekstową, pod adresem bazhum.pl działa baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (więcej na ten temat). 

W bazie pełnotekstowej znajduje się ponad 100 czasopism i 100 000 artykułów. W bazie bibliograficznej przeszukiwać można zaś blisko 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów.

W przygotowanej przez Muzeum Historii Polski bazie czasopism znajduje się m.in kolekcja ok. 6700 artykułów opublikowanych na łamach „Przeglądu Historycznego” w latach  1905 - 2007. Teksty udostępnione są w wersji PDF, z możliwością pobrania ich na własny komputer. Zdigitalizowane roczniki czasopisma dostępne są bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.

„Przeglądem Historyczny” (link do czasopisma w BazHum)– jest jednym z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce. Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, w tym roku opublikowano 106. tom. Do tej pory ukazało się 338 numerów.

Zadanie Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu 14 czasopism „Przegląd Historyczny” 1905-2012 zrealizowało Muzeum Historii Polski, dofinansowano ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę.

Źródło: MHP

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016