Artykuł

18 maj 2015

Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie (CFP)

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Źródła , Aktualności, Granty, stypendia

Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych podczas Kulturkampfu. (W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach zakonnych z 31 V 1875 r.) to tytuł konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu "Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja", realizowanego w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Konferencja odbędzie się w Gostyniu (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri) w dniach 16–18 lipca 2015 r. 

Współorganizatorami wydarzenia są: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Planowane podczas spotkania dyskusje koncentrować się będą wokół takich zagadnień jak:

  • Kulturkampf na tle dążeń do ograniczenia roli Kościoła (w tym zakonów) w państwie w Europie XIX-wiecznej
  • Ustawy antyzakonne Kultukamfu: nowość czy kontynuacja (pod względem zawartości i konstrukcji prawnej)?
  • Wpływ Kulturkampfu na rozwój życia zakonnego w Niemczech
  • Stan życia zakonnego na Śląsku, Wielkopolsce, Pomorzu i Prusach Wschodnich w latach ok. 1840–1875
  • Klasztory i domy zakonne skasowane na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i Prusach Wschodnich podczas Kulturkampfu
  • Losy dóbr ruchomych, w tym archiwaliów i księgozbiorów, po skasowanych klasztorach oraz stan ich zachowania
  • Losy dóbr nieruchomych, architektury, parków i ogrodów po skasowanych klasztorach oraz stan ich zachowania
  • Losy zakonników ze skasowanych klasztorów
  • Wpływ kulturkampfu na rozwój życia zakonnego w Galicji
  • Odbudowa życia zakonnego po Kulturkampfie

Wydarzeniem zamykającym spotkanie badaczy będzie objazd naukowy po okolicznych, skasowanych klasztorach (obejmujący takie miejscowości jak: Gostyń, Stary Gostyń, Krzywiń, Lubiń, Osieczna, Leszno, Rydzyna)

Termin nadsyłania propozycji referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.) mija 30 maja 2015 r. Zgłoszenia przesyłać należy na adres e-mail: derwich(a)gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: wyżywienie, materiały konferencyjne oraz udział w imprezach towarzyszących. 

Planowana jest publikacja pokonferencyjna (wyłącznie tekstów, które pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną) 

Więcej informacji: prof. dr hab. Marek Derwich (e-mail: derwich(a)gmail.com)

Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie to pierwsza w Europie próba identyfikacji i dokumentacji rozproszonych zbiorów ponad tysiąca klasztorów. W ramach prac projektowych zasięgiem terytorialnym kwerend objęta została cała Polska oraz kilka krajów ościennych, zaś zasięgiem formalnym – różnego typu obiekty: archiwalia, stare druki, książki, inne różnorodne mobilia (np. liturgiczne, przedmioty użytku codziennego, pozostałości wyposażenia, w tym np. aptek), budynki i inne obiekty in situ, a także pozostałości archeologiczne i przyrodnicze, obecnie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie badane.

Jednym z celów projektu jest stworzenie interaktywnego Portalu Wiedzy (e-platformy), składającego się z kilkunastu powiązanych ze sobą tematycznych baz danych (m.in. bazy skasowanych klasztorów, bazy bibliograficznej, bazy rękopisów, druków, akt urzędowych kasacyjnych i pokasacyjnych, losów zakonników, dziedzictwa przyrodniczego i in.), których konstrukcja pozwalać będzie na wyszukiwanie pożądanych danych według rozmaitych kategorii. 

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki przez Polskie Towarzystwo Historyczne.w latach 2012–2016.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej (link

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016