Artykuł

12 luty 2015

Międzynarodowa konferencja naukowa: Sport na peryferiach – przeszłość i teraźniejszość

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Aktualności, Metodologia , Historia społeczna, Historia kulturowa, Historia i pamięć

13 czerwca 2015 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.  Sport na peryferiach – przeszłość i teraźniejszość .

Sesja podejmować będzie problemy z zakresu historii i antropologii sportu obszarów peryferyjnych.  

Zakres zagadnień poruszanych podczas spotkania koncentrował się będzie m.in. na analizie relacji:

  • Sport i rozrywka - ludzie – przestrzeń (geograficzna, kulturowa) – kultura materialna
  • Sport i rozrywka - styl życia - tożsamość lokalna (emocje, wartości, wspomnienia)
  • Metody badawcze w historii i antropologii sportu i rekreacji

Do udziału w spotkaniu Organizatorzy zachęcają zarówno historyków jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.  

Konferencja odbędzie się w Krakowie – uczestnikom wydarzenia Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie. Obrady odbywać się będą w języku angielskim.

Streszczenia proponowanych wystąpień (max 350-400 słów) wraz z informacją o afiliacji i krótkim biogramem nadsyłać należy do 31. marca 2015 r. bezpośrednio do Organizatorów przedsięwzięcia:

  • dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (marta.kurkowska-budzan@uj.edu.pl)
  • Marcin Stasiak (marcin.stasiak@uj.edu.pl)

Zaplanowane wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.

Źródło: IH UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016