Artykuł

19 lipiec 2012

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie Środkowej, Kraków: 13 - 15 września 2012

Kategoria: Konferencje, Wykłady, XXw, Spotkania, Historiografia polska, XVI-XVIII wiek, Holocaust, Projekty otwarte - zgłoszenia, Konkursy i nagrody historyczne, Debaty

13 września 2012 roku w Krakowie rozpocznie się II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji kongresu jest Polska w Europie Środkowej

Organizatorem przedsięwzięcia jest Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego


Idea kongresu:
Podstawowym celem kongresu jest przeprowadzenie debat i dyskusji na ten temat. W równym stopniu podkreślić chcemy to, co stanowiło wartość pierwszego kongresu z roku 2007, a mianowicie stworzenie forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów świata, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski. II Kongres stanowi również okazję do omówienia zarówno perspektyw, jak i bieżących problemów badawczych, nauczania i popularyzacji historii Polski. Sprzyjał będzie integracji badaczy i instytucji zaangażowanych w poznanie przeszłości Polski w jej historycznych związkach z dzisiejszymi sąsiadami.

Do udziału w Kongresie zapraszamy badaczy działających poza granicami Polski — w Europie i na świecie — oraz badaczy polskich, zarówno osoby prowadzące studia naukowe z określonego obszaru tematycznego, jak i zajmujące się przekazywaniem wiedzy o dziejach Polski i regionu, nauczycieli i miłośników historii. Nasze zaproszenie dotyczy nie tylko historyków, zależy nam na uczestnictwie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy też przedstawicieli placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Bardzo cieszyć nas będzie udział dziennikarzy, studentów, doktorantów, pracowników muzeów, słowem wszystkich, dla których badanie i przedstawianie dziejów Polski w Europie Środkowej jest ważne.
(Organizatorzy)

Uroczyste otwarcie II Kongresu nastąpi 13 września, o godzinie 9.00.

Inaugurację uświetni wręczenie Nagrody Senatu Rzeczpospolitej "Pro Historia Polonorum" dla autora najlepszej książki historycznej dotyczącej historii Polski i wydanej w języku obcym.
Podczas II Kongresu wręczona zostanie również Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego oraz Nagroda imienia Janusza Bogdanowskiego.

Program II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski to 38 sesji, w których przez trzy dni (13-15 września 2012 r.) weźmie udział około trzystu referentów i panelistów z całego świata, zajmujących się dziejami Polski i Europy Środkowej.
 

Zarys programu:

11 - 13 września 2012

 • Forum doktoranckie: Z warsztatu transnarodowej historii: metodologiczne aspekty współczesnych paradygmatów badania historycznego


12 września 2012

 • Panel dyskusyjny:: Społeczność żydowska w Polsce po Holokauście
 • Klub: Średniowiecze: Panteon świętych patronów: Polska i jej sąsiedzi w średniowieczu
 • Klub: Nowożytność: Wielokulturowość Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. – państwo i ludzie
 • Klub: Wiek XIX: Oblicza dziewiętnastowiecznej modernizacji: Polska i jej sąsiedzi. Studium przypadków
 • Klub: Wiek XX: Polskie doświadczenia totalitaryzmów XX w. na tle doznań innych narodów środkowoeuropejskich – wspólnota i unikatowość doświadczeń
 • Spotkanie ze „świadkami historii”: Obce – swoje. Narracja od wewnątrz – Białoruś


13 września 2012

godz. 8:30  Otwarcie Targów Książki
godz. 9:00-14:00 Uroczysta inauguracja obrad Kongresu (Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala: Duża A)

 • Wręczenie Nagrody Senatu Rzeczpospolitej „Pro Historia Polonorum”
 • Wręczenie dyplomów członkostwa zagranicznego Polskiego Towarzystwa Historycznego przez prezesa PTH Krzysztofa Mikulskiego.
 • Wykład inauguracyjny: Jan Borkowski (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów), Polska i Europa Środkowa w kształtowaniu wspólnej tożsamości europejskiej
 • Debata: Historyk w przestrzeni publicznej
 • Sesja: Co to jest Europa Środkowa? Studium pojęcia
 • Klub dziennikarza: Czy Europa Środkowa istnieje i kto się do niej przyznaje?
 • Sesja: Dzieje Polski w zagranicznych podręcznikach do nauczania historii
 • Klub: Starożytność: Ludy germańskie w Europie Środkowej. Badania historyczne i archeologiczne. Przekaz i tradycja w późniejszych czasach
 • Klub dyskusyjny: Peryferie historii? Mikrohistoria – gender – oral history
 • Sesja: Zwyczajny i świąteczny rytm codzienności małego miasta w Polsce. Perspektywa ciągłości i zmiany
 • Sesja: Żydzi polscy i relacje polsko-żydowskie we współczesnej historiografii
 • Sejmik studencki (cz. I); Obraz dziejów Polski w podręcznikach akademickich w krajach Europy Środkowej
 • Debata: Dziedzictwo i pamięć
 • Panel I: Narodowe miejsca pamięci w konfrontacji z transnarodową historią Europy
 • Panel II: Dziedzictwo w perspektywie badań nad pamięcią


14 września 2012

 • Sesja: Jedzenie, tożsamość, kultura
 • Sesja: Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej – związki polityczne i ich odbicie w historiografii (cz. I)
 • Sesja: Obrazy władzy – władza obrazów. Ikonografia i propaganda władzy królewskiej. Polska w Europie Środkowej – wzajemne inspiracje i bariery
 • Sesja: Kościoły chrześcijańskie w kontekście wielokulturowej i wieloetnicznej Rzeczypospolitej
 • Panel dyskusyjny: Edycja źródeł – ograniczenia i perspektywy
 • Panel dyskusyjny: Polska w Europie Środkowo-Wschodniej. Wizerunki historiograficzne
 • Sesja: Przemiany krajobrazu kulturowego Krakowa w XX wieku

Godz. 13.00 na zakończenie sesji wręczenie Nagrody im. Profesora Janusza Bogdanowskiego

 • Sesja: Kraków – mit i model miasta środkowoeuropejskiego
 • Spotkanie: Prezentacja Muzeum Historii Polski (Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski))
 • Spotkanie: Maciej Szymanowski (minister-radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Sesja: Miejsce współczesnej Polski w regionie i w świecie. Dokonania ostatnich dekad i wyzwania przyszłości
 • Sesja: Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej – związki polityczne i ich odbicie w historiografii (cz. II)
 • Sesja: Nowe formy obecności historii: film i telewizja
 • Sesja: Polonica w archiwach Europy Środkowej
 • Sesja: Leipzig – Vienna – Cracow – Lviv ca. 1900. At the Crossroads of Music and Culture
 • Klub dyskusyjny: Peryferie historii? Mikrohistoria – gender – oral history. Spotkanie 2: Gender, sexuality and national identity
 • Panel dyskusyjny: Doświadczenia i perspektywy współpracy badawczej w Europie Środkowej
 • Sejmik studencki (cz. II): Obraz dziejów Polski w podręcznikach akademickich w krajach Europy Środkowej

15 września 2012

 • Sesja: Doświadczenia wspólne czy odmienne? Porównanie migracji Polaków i innych narodowości w świecie
 • Sesja: Instrumenty ekspansji mocarstwowej w Europie Środkowej
 • Sesja: Ślady awangardy – sztuka i architektura Europy Środkowej po 1945 r.
 • Klub dyskusyjny: Nowe formy obecności historii: Internet
 • Klub dyskusyjny: Peryferie historii? Mikrohistoria – gender – oral history
 • Klub dyrektorów: Prezentacja uniwersyteckich instytutów historycznych
 • Spotkanie: Organizacje wspierające prowadzenie badań oraz studiowanie historii Polski i Europy Środkowej
 • Spotkanie: Targi w Krakowie: Spotkanie z portalem historia.org.pl

Wręczenie Nagrody imienia Profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

 • Sympozjum kończące obrady Kongresu: Przyszłość krajów Grupy Wyszehradzkiej
 • Zakończenie obrad Kongresu


Kompletny program - pobierz

 

Rejestracja dla osób chcących wziąć udział w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski bez referatu - prowadzona jest do dnia 31 sierpnia br.

źródło: www.secondcongress-krakow.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016