Artykuł

05 grudzień 2014

Entangled Transitions: Between Eastern and Southern Europe 1960s -2014

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Projekty badawcze, Aktualności, Historia i pamięć

8 grudnia 2014 r. w  Leuven Institute for Ireland in Europe w Belgii rozpocznie się trzydniowa konferencja naukowa pt. Entangled Transitions: Between Eastern and Southern Europe 1960s -2014 zorganizowana w ramach projektu 1989 after 1989. Rethinking the Fall of State Socialism in Global Perspective

Wydarzenie organizowane jest przez Leuven Institute for Ireland in Europe w Belgii we współpracy z Complutense University of Madrid.

W ciągu dwóch dekad upadły autorytarne systemu polityczne funkcjonujące w Europie - w latach 70. procesy te zaszły najpierw w południowej części kontynentu, zaś miedzy rokiem 1989 i 1991 objęły część wschodnią. Pomimo, że powstało wiele prac opisujących wydarzenia i zjawiska towarzyszące tym procesom, oraz pomimo tego, że prowadzono szereg badań porównawczych wciąż brakuje zwrócenia uwagi na szerszy, europejski i globalny kontekst tych przeobrażeń.

Organizowana przez Leuven Institute for Ireland in Europe konferencja będąca próbą refleksji nad wyżej zarysowanymi kwestiami przede wszystkim uwzględniać będzie perspektywę tzw. "długiego trwania", koncentrując się na okresie od lat 60. po współczesność. Ponadnarodowa historia powojennej Europy dotychczas skoncentrowana była na relacjach Europy Wschodniej i Południowej z Zachodem, a znacznie mnie uwagi poświęcała relacjom i wymianie myśli między wschodnią i południową częścią kontynentu. 

Organizowane wydarzenie wskazywać będzie na sieć kontaktów, w których powiązania takie się ujawniały (rządy, organizacje międzynarodowe, emigracji, dyplomaci, dysydenci, grupy religijne i kulturowe, organizacje pozarządowe, itp.) oraz prezentować będzie te idee, które legitymizowały (w sposób realny lub wyobrażony) owe zależności (np.modernizacja peryferii, autorytaryzm, dysydencja, prawa człowieka, rozwój nacjonalizmów, itp.)

Poprzez analizę wszystkich powiązań konferencja ma na celu wypracowanie nowych perspektyw spojrzenia na zmiany w historii międzynarodowych relacji, takich jak odprężenie (détente), koniec zimnej wojny, procesy globalizacji, integracji regionalnej i demokratyzacji.

Program konferencji:

8 grudnia 2014

15.00 Welcome.

15.10 – `17:45 Introductory Remarks

Conceptualizing South-East Connections, Encounters and Transfers (James Mark, José Faraldo, Kim Christiaens)

15:45 – 17:15 Session I. Discovery & Entanglement

Chair: Idesbald Goddeeris (Leuven University)

 • From Enemies to Allies? The Carnation Revolution and Czechoslovakia (Pavel Szobi, Cologne University)
 • A Spanish Future? : From Anti-Fascist Inspiration to Future Model – Imagining the Future of Socialism and Transition in Hungary 1970s-1990s (James Mark, University of Exeter)
 • The Mediterranean and the Eastern Bloc During Détente (Antonio Varsori, Padua University)

17.30 – 18.30 Keynote

Remembering Dictatorship: Eastern and Southern Europe Compared (Stefan Troebst, Leipzig University)

9 grudnia 2014

9:15 – 10:15

Session II. Discovery & Entanglement II

Chair: Víctor Fernández Soriano (Université Libre de Bruxelles)

 • Illusion of Common Goals?! The Debate About the Support From Communist Countries Among the Left 
 • Opponents of the Greek Dictatorship (Janis Nalbadidacis, Humboldt University Berlin)
 • Leftist Fascists, Rightist Communists: The Case of Spanish Fascists Confronted with Third World Communism and Reformists in Eastern Europe (Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Zaragoza University)

10:30 – 12.00

Session III : Making Sense of the End of State Socialism: The Southern European Perspective 

Chair: José Faraldo (Complutense)

 • East European Exiles Through a Greek Lens: The “Polish Crisis” and its Aftermath in the Films of Christoforos Christofis and Costa-Gavras (Kris Van Heuckelom, Leuven University)
 • The Breakup of Yugoslavia in Catalan and Spanish Discourses of Collective Identity (Teresa Pinheiro, Chemnitz University)
 • From Emergency to Democratization: the Italian Solidarity Movement and the Yugoslavian Crisis (Marzia Bona, Bologna University)

13:30 – 15.00 

Session IV: Crossing Borders, Defining Identities and Practices

Chair: Kim Christiaens (Leuven University)

 • 1970s Generations of the Left and the Shifting Narratives about Transition in Greece and Eastern Europe (Nikolaos Papadogiannis, Humboldt University Berlin)
 • Living (near) the Border. Politics, Discourses, Everyday Life and Memory about the Southern Bulgarian Border (Ana Luleva, Bulgarian Academy of Sciences)
 • Shifting Peripheries: Coastal Over-Development from Spain to Bulgaria (Max Holleran, New York University)

15:30 – 17.00

Session V: Transitional Justice and Dealing with the Legacy of Dictatorship

Chair: Sam De Schutter (Leuven University)

 • Francoist Spain in the Middle of the 1970s and Communist Poland in the Late 1980s: A Transnational Perspective (Dominik Trutkowski, Humboldt University Berlin)
 • Entangled Semantics and Argumentations of Polish Ways of Dealing with the Communist Past After 1989 (Paulina Gulińska-Jurgiel, Halle University)
 • Confronting the Past in ‘Transitions Through Collapse’. Comparing Southern and Central European Experiences (António Costa Pinto and Filipa Raimundo, University of Lisbon/ Institute of Social Sciences) 

10 grudnia 2014

9.00 – 10:30

Session VII: Entangled Afterlives of Transition

Chair: Berber Bevernage (Ghent University)

 • Southern European and Eastern European Transitions in Public Debates in Western Europe During the 
 • 1990s (Guido Franzinetti, University of Eastern Piedmont)
 • Modernization as a Catch-all Ideology in Hungary and Spain (Nicolás Sesma, University of Zaragoza)
 • Bringing up Political Conditionality. The European Community in front of Southern and Eastern Transitions (Víctor Fernández Soriano, Université Libre de Bruxelles)

10:45 – 11:45

Session VIII: Final Round Table & General Discussion: Conceptualizing Entangled Transitions

Chair: Idesbald Goddeeris (Leuven University)

 • Short Comments (António Costa-Pinto, Kim Christiaens, José Faraldo), followed by discussion

12:15 CONFERENCE CLOSES

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016