Artykuł

16 grudzień 2014

Call for Papers: Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity, Łódź, 17-18 września 2015

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Projekty badawcze, Aktualności, Metodologia , Historia społeczna, Historia i pamięć

W ciągu ostatnich kilku lat historia mówiona stała się bardzo popularna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w środowisku akademickim jak i pozanaukowym, reprezentowanym choćby przez lokalne organizacje pozarządowe.

Choć upowszechnienie idei pozyskiwania źródeł mówionych jest bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym, to jednak generuje ono również szereg nowych pytań i problemów. W przeciwieństwie do badaczy z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, gdzie historia mówiona funkcjonuje od kilku dekad, badacze wschodnioeuropejscy wciąż zmagają się z problemami etyki i metodologii prowadzenia wywiadów oraz kwestiami prawnymi związanymi przede wszystkim z udostępnianiem i opracowywaniem źródeł wywołanych. 

Przygotowywana przez Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wydział Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność konferencja naukowa podejmować będzie problemy związane ze specyfiką historii mówionej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, słowacja, Węgry, Niemcy, Ukraina, Białoruś)

Do zagadnień wokół których skoncentrowane zostaną obrady należą m.in.

  • metodologia historii mówionej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • problemy etyczne i prawne związane z procesem nagrywania, gromadzenia i udostępniania (publikowania) relacji biograficznych
  • archiwizacja nagrań
  • instytucjonalizacja, finansowanie badań (projektów), relacje między zróżnicowanymi grupami badawczymi
  • najistotniejsze aktualnie pola tematyczne historii mówionej oraz dyskusja nad przyszłością historii mówionej w regionie

Wsród zaproszonych gości znajdują się m.in Alexander von Plato (Fern University in Hagen) oraz Miroslav Vaněk (The Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic). 

Zgłoszenia (wypełniony formularz z abstraktem oraz krótkim cv) nadsyłać należy do 28 lutego 2015 r. na adres e-mail: tooral.history.lodz@remove-this.gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN/60EUR (100 PLN/25EUR - studenci i doktoranci)

Więcej informacji - w załącznikach

źródło: IFIS PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016