Artykuł

25 luty 2016

Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1960 - projekt badawczy

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Wystawy, XXw, Albumy i fotografie, Spotkania, Projekty badawcze, Debaty, Źródła , Aktualności

W czwartek, 25 lutego 2016 r.w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbędą się czwarte warsztaty organizowane w ramach projektu Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1960

Projekt realizowany jest od 2014 roku przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, wspólnie z partnerami z różnych krajów. 

Punktem wyjścia dla pomysłodawców projektu jest założenie, iż zdjęcia prywatne stanowią oryginalne źródło poznania różnych aspektów powojennej historii.

Jak zaznaczają Organizatorzy: Zbieramy możliwie obszerne informacje dotyczące zbiorów i wystaw fotograficznych istniejących lub eksponowanych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, odnoszących się do pierwszych piętnastu lat okresu powojennego. Szczególną wagę przykładamy do kolekcji, będących w posiadaniu regionalnych muzeów i organizacji pozarządowych.

Zamierzamy opracować publikację zbiorową, której celem będzie podsumowanie wyników badań poświęconych kwestiom gender, rodziny, modernizacji, stalinizmu w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu wojny. Próbujemy powiązać historię Europy Wschodniej z historią wizualną - dodają.

Realizowana w ramach projektu koncepcja poznawcza jest wypadkową odpowiednich teorii i metod trzech obszarów badawczych: historii wizualnej, historii transnarodowej i historii Europy Wschodniej. 

Najbardziej wartościowe zdjęcia, opatrzone historycznym komentarzem, a także szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na blogu naukowym realizatorów projektu: privphotos.hypotheses.org

Program czwartkowego spotkania dostępny jest na stronie Organizatora - link

źródło: www.dhi.waw.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016