Artykuł

24 marzec 2016

Międzynarodowa konferencja: Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje (8–10.06.2016)

Kategoria: Konferencje, Wystawy, Wykłady, XXw, Albumy i fotografie, Historia regionalna, Spotkania, Holocaust, Projekty otwarte - zgłoszenia, Film i historia

8 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona roli żydowskiego dziedzictwa kulturowego we współczesnej Europie i o różnorodnym aspektom jego ochrony i popularyzacji.

Konferencja: Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje adresowana jest do wszystkich praktyków, muzealników, artystów i realizatorów projektów związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym .

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytania: z jakich powodów i w jaki sposób żydowskie dziedzictwo kulturowe jest włączane w rozmaite dyskursy i praktyki społeczne? Co, jak i dla kogo podlega odbudowie, jest popularyzowane, rewitalizowane, staje się przedmiotem edukacji czy programów społecznych? Jakie znaczenie dla rozmaitych społeczności mają podejmowane działania w różnorodnych europejskich kontekstach?

Popatrzymy na te zagadnienia z perspektywy realizacji projektów i inicjatyw związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym – podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia. W szczególności będziemy poruszać się po obszarach związanych z renowacją, edukacją, popularyzatorstwem i wystawiennictwem. Będzie to jednocześnie okazja do zaprezentowania najciekawszych przedsięwzięć, wymienienia się innowacyjnymi metodami pracy, czy dobrymi praktykami. Mamy nadzieję, że uda się wspólnie znaleźć inspiracje dla przyszłych inicjatyw i stworzyć warunki do nawiązania międzynarodowej współpracy. Będziemy łączyć dyskusję z narzędziami sieciowania - dodają

Program spotkań tworzy  13 tematycznych  sesji, w ramach których odbędą się prezentacje projektów, dyskusje i spotkania warsztatowe:  

 

 1. Renowacja i konserwacja: znaczenie i funkcje. 
 2. Szlaki dziedzictwa – pamięć, komercjalizacja i popularyzacja. 
 3. Wartość i zastosowanie historii mówionej. Badanie dawnych relacji sąsiedzkich. Wystawy narracyjne: muzea i miejsca pamięci
 4. Wystawy narracyjne: muzea i miejsca pamięci.
 5. Żydowskie dziedzictwo kulturowe on-line – bazy danych, platformy, repozytoria
 6. Nowe media w edukacji dotyczącej żydowskiego dziedzictwa
 7. Medium, obiekt, opowieść. Zastosowanie multimediów na wystawach narracyjnych
 8. Kreatywność a pamięć kulturowa i edukacja
 9. Praca z lokalną społecznością w obszarze żydowskiej kultury i pamięci
 10. Zaangażowanie społeczne – dziedzictwo różnorodności czy brzemię ksenofobii? Programy promujące postawy otwarte i różnorodność społeczną
 11. Działania artystyczne jako forma pamięci i katalizator społecznych przemian
 12. Budowanie publiczności i zastosowanie ewaluacji w programowaniu. 
 13. Możliwości utworzenia sieci kontaktów i współpracy. Jewrope – sieć żydowskich miejsc,programów i artystów

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w poszczególnych sesja mija 31 marca 2016 r. Szczegółowy opis wszystkich sesji w programie ramowym

Wykład otwierający pierwszy dzień obrad, pt. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w latach 1989-2015: nadzieje i rzeczywistość, wygłosi dr Diana Pinto, Institute for Jewish Policy Research in London (Instytut Badań nad Polityką Żydowską w Londynie.

Konferencję zakończy sesja plenarna pt. Co dalej? Rzut oka na przyszłość projektów żydowskiego dziedzictwa kulturowego, którą poprowadzi prof. Barbara Kirshenblatt–Gimblett  

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji będą projekcje filmów, wizyty studyjne oraz spacery po żydowskiej Warszawie. Zaplanowano także organizację Parku Projektów -  w ramach którego instytucje będą mogły się zaprezentować, przedstawiając swój projekt, realizując własną małą instalację lub wystawę, rozdając swoje materiały lub organizując krótki warsztat. Chęć udziału w tym wydarzeniu oraz pomysły na różnorodne działania należy składać podczas naboru zgłoszeń.

Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  w Warszawie we współpracy z HL-Senteret w Norwegii oraz Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” w Polsce.

Konsultantami konferencji są między innymi beneficjenci funduszy norweskich, którzy zrealizowali projekty związane z żydowskim dziedzictwem kulturowym. Ich projekty zostaną również zaprezentowane. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w ramach współpracy dwustronnej.

Więcej informacji: POLIN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016