Artykuł

24 maj 2016

"Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914" - Call for papers

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Projekty otwarte - zgłoszenia, Projekty badawcze, Aktualności, Metodologia , XIX wiek, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza

Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914 to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. w Instytucie Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie 

Architektura XIX w. jest ważnym obszarem badawczym samym w sobie, jednak równocześnie stanowi fascynujący materiał źródłowy do badania dziejów społecznych. Miasta tego czasu były miejscem dynamicznego rozwoju, przyspieszonych zmian w społeczeństwie, powstawania nowych idei i formowania się różnego typu ruchów mających na celu reformę istniejących stosunków. Przemiany te odzwierciedlały się w architekturze i urbanistyce, które z kolei miały swój zwrotny wpływ na ludzi ‒ mieszkańców miasta i użytkowników jego przestrzeni – podkreślają pomysłodawcy konferencji, która odbędzie się w  20–21 października 2016 r.

Celem konferencji będzie poszukiwanie nowych sposobów badania wpływu i funkcjonowania architektury w społecznych i gospodarczych realiach wszystkich trzech zaborów oraz krytyczna analiza już istniejących nurtów badawczych. 

Jak zaznaczają Organizatorzy: Będzie to przede wszystkim konferencja metodologiczna. Temat przewodni stanowić będzie przenikanie się historii architektury i historii społecznej. 

Konferencja adresowana jest zarówno do badaczy historii społecznej i kultury, jak również historyków architektury i sztuki, kulturoznawców, socjologów oraz literaturoznawców.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 lipca 2016 r. Efektem konferencji będzie m.in. publikacja stanowiąca swoisty przewodnikiem po nowych perspektywach badań historii miasta w XIX w

Szczegółowe informacje: IH PAN

Organizatorzy konferencji: 

  • dr Aleksander Łupienko, Instytut Historii PAN
  • dr Mikołaj Getka-Kenig, Instytut Historii Nauki PAN          

źródło: IH PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016