Artykuł

17 grudzień 2016

Ukazał się nowy numer "Kwartalnika Historycznego" (3/2016)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, Informacja wydawnicza, Aktualności, Czasopisma naukowe

Ukazał się trzeci numer „Kwartalnika Historycznego”, najstarszego  polskiego czasopisma naukowego poświęconego historii.

 

W najnowszym zeszycie znalazły się artykuły: Tomasza Jurka, który ostatecznie rozwiązujący zagadkę trybutu płaconego przez Mieszka cesarzowi;  Pawła Jasnowskiego o problemach środowiska galicyjskich integracjonistów żydowskich widzianych przez pryzmat ich czasopisma „Ojczyzna”; oraz Michała Kopczyńskiego i Łukasza Sobechowicza o związku między wyznaniem, trybem życia i miejscem zamieszkania a masą i wysokością ciała ludzkiego (na przykładzie poborowych z guberni warszawskiej z 1913 r.). W numerze znajdziemy dwie polemiki: Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego z Idesbaldem Goddeerisem, kończącą wymianę zdań obu badaczy oraz Henryka Słoczyńskiego z Maciejem Janowskim o Joachimie Lelewelu, a przy tej okazji o stanie polskiej historiografii dziś. Dział recenzyjny otwiera artykuł recenzyjny Andrzeja Czyżewskiego przybliżający metodologię badań oral history. Tom  zawiera też 11 recenzji (6 książek polskich i 5 zagranicznych) pióra zarówno autorów debiutujących na łamach czasopisma (Anna Agnieszka Dryblak, Maksymilian Sas), jak i tych o ustalonej już renomie (Sławomir Dębski, Grzegorz Myśliwski, Michał Zwierzykowski i in.), a także gościa specjalnego: czeskiego historyka Martina Wihody.

 

Wszytskie opublikowane teksty dostępne są online na stronie: http://kh-ihpan.edu.pl/index.php/pl/107-3-2016 

 

„Kwartalnik Historyczny” wydawany jest przez Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydawnictwo Semper.

 

 

Spis treści nr 3/2016:

 

Tomasz Jurek, „Usque in Vurta fluvium”. Nad trybutem Mieszkowym

Paweł Jasnowski, Integracja galicyjskich Żydów w świetle lwowskiej „Ojczyzny” (1881-1892) 

Michał Kopczyński, Łukasz Sobechowicz, Ciało ludzkie i miasto: poborowi w guberni warszawskiej w roku 1913

 

Przeglądy - Polemiki - Materiały

Radosław Żurawski vel Grajewski, Jeszcze o Wielkiej Emigracji w Belgii — polemika na marginesie książki Idesbalda Goddeerisa

Henryk Słoczyński, Historyk, fakt, pokora

Artykuły recenzyjne i recenzje

Andrzej Czyżewski, Autoportret pokolenia ’68 — czy samospełniająca się przepowiednia? O stosowaniu oral history i kategorii pokolenia w badaniach historycznych

http://kh-ihpan.edu.pl/images/KH3-2016/7_recenzje.pdf

Recenzje :
Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski - Michał Tomaszek

C. Gantner, Freunde Roms und. Völker der Finsternis. Die päpstliche Konstruktion von Anderen im 8. und. 9. Jahrhundert - Maksymilian Sas C. Harder, Pseudoisidor und das Papsttum.
Funktion und Bedeutung des apostolischen Stuhls in den pseudoisidorischen Fälschungen - Przemysław Nowak

Z. Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu - Martin Wihoda

K. Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) - Andrzej Pleszczyński

H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech - Anna Agnieszka Dryblak

Ch. Link, Der preussische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte - Grzegorz Myśliwski

R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego - Michał Zwierzykowski

M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania - Tomasz Pudłocki

R. Spät, Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich 1894-1918 - Piotr Szlanta

R. Moorhouse, The Devils Alliance. HitlersPactwith Stalin, 1939-41 - Sławomir Dębski

 

In memoriam

Feliks Tych (31 VII 1929-17 II 2015) - Anna Landau-Czajka

Mieczysław Wrzosek (28 VII 1930-14 VI 2015) - Adam Dobroński, Jan Snopko

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016