Artykuł

08 kwiecień 2017

Konferencja „Homo academica? Płeć i porządek płci w akademickich kulturach Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku”, Warszawa 19-21 kwietnia 2017

Kategoria: Konferencje, Wykłady, XXw, Aktualności, XIX wiek, Historia społeczna, Historia kulturowa, Gender

W dniach 19-21 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa: "Homo academica? Płeć i porządek płci w akademickich kulturach Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku" organizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 

 

Miejsce obrad:

 

Panele I–VI w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Al. Ujazdowskie 39, 3 piętro

 

Panel VII oraz dyskusja podsumowująca (21 kwietnia od godz. 14.00) w sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29, Warszawa

 

 

Program konferencji:

 

 

Środa, 19 kwietnia 2017 

 

16.00 Powitanie i wprowadzenie - Iwona Dadej i Ruth Leiserowitz 

 

16.30–18.30 WYKŁADY


Friederike Hassauer, Wiedeń: Homo academica – Geschlechterkontrakte, Institutionen und die Verteilung des Wissens / Homo academica – relacje płci, instytucje i dystrybucja wiedzy 

Claudia Kraft, Siegen: Wissensräume und Geschlechterordnungen: Von der doppelten Marginalisierung zu einer Geschlechterge- schichte des Wissens im östlichen Europa / Przestrzenie wiedzy i porządki płci: od podwójnej marginalizacji do historii nauki w perspektywie płci w Europie Wschodniej 

 

Bufet 

 

Czwartek, 20 kwietnia 2017 

 

9.00–11.00 

PANEL I: WARUNKI I MECHANIZMY DOSTĘPU DO NAUKI 

 

Marion Röwekamp, Berlin: Between law and customary law: women’s access to legal profes- sions in Europe / Między literą prawa a zwyczajem: dostęp kobiet do zawodów prawniczych w Europie 

Annette Vogt, Berlin: Mechanisms of exclusion and inclusion of women scientists and knowledge production at the Kaiser Wilhelm Society (1911–1945) / Mechanizmy zamykające i otwie- rające naukowczyniom drogę do produkcji wiedzy w berlińskim Towarzystwie Naukowym Cesarza Wilhelma w latach 1911–1945 

Trude Maurer, Göttingen: “German” women doctors of the Russian Empire: Paradoxes of the anti-Jewish quota / „Niemieckie” lekarki w carskiej Rosji: antyżydowski numerus clausus i jego paradoksy 

 

Moderacja i komentarz: Ruth Leiserowitz 

 

Przerwa na kawę 

 

PANEL II: BIOGRAFIA I AUTOBIOGRAFICZNA REFLEKSJA 

Maria Solarska, Poznań: „W pogoni za rozumem”: płeć – biografia – nauka 

Ewa Wróblewska-Trochimiuk / Anna Kurowicka / Ewa Serafin-Prusator, Warszawa: Naukowiec? Naukowczyni? Kreowanie wizerunku kobiety w nauce na podstawie wspomnień slawistek pracujących w Polskiej Akademii Nauk 

 

Moderacja i komentarz: Iwona Dadej 

 

Przerwa na obiad


PANEL III: PODEJŚCIA BIOGRAFICZNE 

Eva Kalivodová / Libuše Heczková, Praga: Searching for gendered patterns in scholarship: the case of Ludmila Matiegková (1889–1960) / W poszukiwaniu genderowych wzorów w nauce: przypadek Ludmiły Matiegkovej, 1889–1960 

Lilia Zabolotnaja, Kiszyniów: Anna Tumarkin (1875–1951): pierwsza doktorka filozofii w Europie 

 

Moderacja i komentarz: Olga Linkiewicz 

 

Przerwa na kawę 

 

16.30–18.30 

PANEL IV: MYŚLICIELKI ZAANGAŻOWANE, NOWE PARADYGMATY 

Katarina Kinga Kowalski, Frankfurt nad Odrą: Nowy styl myślowy? Rozwój studiów kobiecych i genderowych w Polsce 

Aleksandra Bak-Zawalski, Gießen: „Każda forma dyskryminacji szkodziła i mnie”. Płeć i hierarchie płci w zachodnio- i wschodnioeuropejskich kulturach akademickich na przykładzie karier Ruth Klüger i Bożeny Umińskiej-Keff 

Katrin Stoll, Warszawa: By społeczeństwo było prawdziwie ludzkie. Maria Janion jako myślicielka zaangażowana 

 

Moderacja i komentarz: Karsten Holste 

 

 

Piątek, 21 kwietnia 2017 

 

9.00–10.30 

PANEL V: PODWÓJNE BIOGRAFIE 

Katrin Steffen, Berlin / Lüneburg: Parallel biographies and the history of science: On challenges and chances for modern European historiography / Podwójne bio- grafie i historia nauki: wyzwania i szanse dla współczesnej historiografii europejskiej 

Eva Ahl-Waris, Helsinki: Professors Martti and Gunvor Kerkkonen as a “creative couple” in 20th-century Finland / Martti i Gunvor Kerkkonen jako „kreatywne małżeństwo” dwudziestowiecznej Finlandii 

 

Moderacja i komentarz: Jan Jakub Surman 

 

Przerwa na kawę 

 

11.00–12.30 

PANEL VI: BIOGRAFIE ZBIOROWE 

Anna Smywińska-Pohl, Kraków: Filozofki, historyczki i filolożki polskie żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym 

Martina Bečvářová, Praga: Women in mathematics at the German university in Prague,1882–1945 / Matematyczki na niemieckim uniwersytecie w Pradze w latach 1882–1945 

 

Moderacja i komentarz: Maria Solarska 

 

Przerwa na obiad 

 

Zmiana miejsca obrad: 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29 

 

14.00-15.30

PANEL VII: BIOGRAFIE ZBIOROWE 

Jolanta Kolbuszewska, Łódź: Aby historia była kobietą: polskie badaczki dziejów i ich walka o samodzielność naukową po 1945 roku 

Barbara Klich-Kluczewska, Kraków / Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Warszawa: Między kreowaniem wiedzy a aktywizmem społecznym. Socjolożki w powojennej Polsce 

 

Moderacja i komentarz: Iwona Dadej 

 

Przerwa na kawę 

 

15.45-17.00

Dyskusja podsumowująca: 

Dietlind Hüchtker, Berlin/ Lipsk, Jan Jakub Surman, Erfurt Maria Solarska, Poznań 

 

 

Źródło: Niemiecki Instytut Historyczny/ Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016