Artykuł

27 czerwiec 2017

X edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej - wyniki

Kategoria: XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyrуżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

 

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac naukowych z 18 ośrodkуw akademickich z całej Polski, obronionych pomiędzy 1 października 2015 r. a 31 października 2016 r. Spośród nich 11 to doktoraty, a pozostałe 24 – prace magisterskie. 

 

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody II stopnia:

Michał Ceglarek, „Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919–1921”

Katarzyna Nuckowska-Cherek, „Dyplomacja krуlestwa Norwegii wobec przełomуw politycznych w Polsce w latach 1945–1981” 

 

Jury przyznało trzy wyróżnienia w kategorii prac doktorskich:

Halina Bogusz, „Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986–2004”

Radosław Gil, „Służba oficerуw Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ludowym Wojsku Polskim”

Barbara Kasprzyk,  „Fabryka a miasto. Rozwуj Skarżyska-Kamiennej w latach 1922–1955”

 

W kategorii prac magisterskich również nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Dwie rуwnorzędne nagrody II stopnia otrzymali:

 Natalia Olszewska za pracę „Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.”, autorstwa 

Marcin Sanak za pracę „Papież Pius XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958”, autorstwa

 

Trzy wyrуżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali:

Zofia Antkiewicz, „Cukier krzepi. Propaganda spożycia cukru w latach 1925–1932”

Konrad Banaś, „Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944–1950”

Łukasz Szkwarek, „NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980–1981”

 

Obecni na posiedzeniu członkowie jury: prof. J. Draus, dr hab. S. Cenckiewicz, prof. J. Eisler, prof. M. Kornat, dr hab. K. Kosiński, prof. W. Polak, prof. W. Suleja, prof. T. Szarota, prof. T. Wolsza. 

Sekretarz: dr P. Libera.

 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki. Termin wręczenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych IPN i IH PAN w najbliższym czasie.

 

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016