Artykuł

30 sierpień 2017

CfP: Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989”, Szczecin, 25–27 września 2018 (zgłoszenia do 1 stycznia 2018)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, historia kultury

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukowa „Oficjalna prasa  w Polsce 1944–1989”. Odbędzie się ona w Szczecinie lub jego okolicach 25-27 września 2018 r. Na propozycje referatów organizatorzy oczekują do 1 stycznia 2018 r.

 

Jak piszą organizatorzy spotkania, „Badania nad historią prasy w PRL są w nie najlepszym stanie. Brakuje monografii, zbiorów studiów, biografii i innych ważnych naukowych dysput na ten temat. Prasa PRL-owska wykorzystywana jest głównie jako źródło cytatów lub ikonografia artykułów o innej problematyce. Niewielka ilość cennych poznawczo publikacji nie zmienia tego złego stanu rzeczy. Postanowiliśmy choć trochę tę sytuację polepszyć i, w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, zaproponować Państwu spotkanie z prasą PRL”

 

Przedmiotem zainteresowania podczas konferencji będą następujące zagadnienia:

 • biografistyka;
 • poszczególne tytuły prasowe: centralne, regionalne, lokalne;
 • analizy prasowe ( z wyłączeniem problematyki tzw. polskich miesięcy);
 • zarządzanie prasą;
 • relacje na linii prasa- władze, szczególnie wpływ władzy na redakcje i ich politykę;
 • dobуr kadr;
 • RSW „Prasa-Książka-Ruch”;
 • Centralna Agencja Fotograficzna;
 • Polska Agencja Prasowa i inne agencje;
 • cenzura a prasa;
 • aparat bezpieczeństwa a prasa (w tym jego  wpływ na politykę personalną oraz treść artykułów);
 • wojsko a prasa;
 • prasa związkуw, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji publicznych w PRL (w tym Kościołów).
 • inne zagadnienia z szeroko pojętej problematyki prasoznawczej.

 

Poza wskazywanym przez organizatorów polem badawczym pozostanie szeroko pojęta prasa drugoobiegowa oraz prasa oficjalna NSZZ „Solidarność”. Z tego względu nie będą przyjmować zgłoszeń dotyczących tej problematyki.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Opłata konferencyjna nie będzie pobierana, organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

Program konferencji zostanie ustalony do 1 marca 2018 r.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy kierować do organizatorów konferencji:

Sebastian Ligarski, OBBH IPN Szczecin: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl

Rafał Łatka, BBH IPN: rafal.latka@ipn.gov.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016