Artykuł

25 wrzesień 2017

Konferencja naukowa: "Dziedzictwo we współczesnym świecie”, Poznań 19-20 X 2017 r.

Kategoria: Konferencje, Aktualności, historia kultury, Historia kulturowa

W dniach 19-20 października 2017 r. Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję "Dziedzictwo we współczesnym świecie”.

 

Założeniem konferencji jest zaprezentowanie dziedzictwa w jego wielowymiarowości. Organizatorzy proponują holistyczne podejście do problematyki dziedzictwa. Oznacza to odejście od szeregu istniejących podziałów, m.in. na dziedzictwo kulturowe i naturalne, dziedzictwo odległej i niedawnej przeszłości oraz dziedzictwo jako obiekt badań naukowych i wartość społeczną. Celem konferencji jest konceptualizacja dziedzictwa w sposób integrujący i zgodny z ideą rozwoju zrównoważonego poprzez analizę wielorakiego funkcjonowania dziedzictwa w różnych obszarach zarówno społecznych, jak i ekonomicznych czy środowiskowych.

 

Konferencja ma stać się forumotwartego forum dyskusyjnego, na którym zaprezentowane zostaną zarówno refleksje akademickie dotyczące dziedzictwa, jak i jego praktyczne i instytucjonalne ujęcia. W tym celu chcielibyśmy zaprosić do dyskusji przedstawicieli środowisk naukowych z różnych dziedzin, a także osoby zajmujące się problematyką dziedzictwa w instytucjach (publicznych, prywatnych, pozarządowych).

 

Konferencja organizowana jest w ramach europejskiego projektu "NEARCH. A new scenarios for a community-involved archaeology” realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Więcej informacji na STRONIE KONFERENCJI

 

Źródło: http://archeo.amu.edu.pl/dziedzictwo/index.htm

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016