Artykuł

19 listopad 2017

Nagroda "Klio" - nominacje

Kategoria: Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności, Targi Książki Historycznej

Podczas zbliżających się XXVI Targów Książki Historycznej (Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2017)  poznamy laureatów Nagrody „KLIO”. Konkurs organizowany jest przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagrodę przyznaje niezależne Jury w kilku kategoriach:

 

autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii);

edytorskiej (dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.);

innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

 

Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

 

W roku bieżącym Jury nominowało następujące publikacje:

 

KATEGORIA AUTORSKA I MONOGRAFII NAUKOWYCH:

 • Michał Tymowski –za książkę Europejczycy i Afrykanie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Grzegorz Motyka – za książkę Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna (Wydawnictwo Literackie)
 • Łukasz Krzyżanowski – za książkę Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta (Wydawnictwo Czarne)

 

KATEGORIA EDYTORSKA:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za książkęKatalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (opracowanie Marta Czyżak)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za książkę Władza, symbole i rytuały (autor Aleksander Gieysztor)
 • Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę O tatrzańskich pocztówkach (autor Adam Czarnowski)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za serię „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918)”

 

KATEGORIA VARSAVIANA:

 • Magdalena Stopa za książkę Julian Kulski. Prezydent okupowanej walczącej Warszawy
 • (Editions Spotkania)
 • Paweł Fijałkowski za książkę Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795. Rozwój w dobie wielkich zmian (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Andrzej Leon Sowa za książkę Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK
  (1940–1944) i sposoby ich realizacji (Wydawnictwo Literackie)
 • Ośrodek Karta za książkę Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–1979(Ośrodek Karta)
 • Małgorzata Szafrańska za książkę Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

 

Jury Nagrody „KLIO”:

 

Prof. dr hab. Tomasz Szarota

Prof. dr hab. Maciej Janowski

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz

Red. Tomasz Łubieński

Prof. dr hab. Halina Manikowska

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Red. Marian Turski

 

 

Źródło: Fundacja Historia i Kultura

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016