Artykuł

18 grudzień 2017

Ukazał się nowy tom "Acta Poloniae Historica" (Vol.117"Multiple Modernities and State Socialism")

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacje i zapowiedzi, Aktualności, Czasopisma naukowe

Ukazał się najnowszy tom czasopisma Acta Poloniae Historica (vol.115), pt. „Multiple Modernities of State Socialism”.

 

O czasopiśmie:

„Acta Poloniae Historica” (półrocznik) są jednym z najważniejszych polskich czasopism historycznych w obiegu międzynarodowym. Założone przez wybitnego polskiego historyka Mariana Małowista, ukazują się od 1958 roku pod patronatem Komitetu Nauk Historycznych. Prezentują problematykę odzwierciedlającą aktualne badania i dorobek polskich historyków oraz odbicie w polskiej historiografii (a także szerzej – regionu) najważniejszych nurtów historiografii światowej. Publikacja, od kilku lat w całości w języku angielskim, od ponad 20 lat znajduje się na tzw. filadelfijskiej „Master List” (bez IF [impact factor]) oraz na liście ERIH (INT-1). Każdy zeszyt posiada określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), noty (short notes) z nowości wydawniczych ułożone chronologicznie od średniowiecza po czasy najnowsze, które warto zaprezentować, głównie czytelnikowi zagranicznemu, często sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego, jak sympozjum, kongres, konferencja naukowa (chronicle), wspomnienie pośmiertne w przypadku zgonu wybitnego polskiego historyka (in memoriam).

 

 

SPIS TREŚCI TOMU 115:

 

Dariusz Jarosz, Modernisation through Contamination: Degradation of the Natural Environment in Poland (1945–70) as Perceived by the Authorities and the Society

Mariusz Jastrząb and Joanna Wawrzyniak, On Two Modernities of the Polish Automotive Industry: The Case of Fabryka Samochodów Osobowych and Its Staff (1948–2011)

Jerzy Kochanowski, A ‘Great Change’, or, the Poles’ Unfulfi lled Daydream about Having a Car (1956–7)

Doubravka Olšáková, Between Stalinism and Infrastructural Globalism: The International Geophysical Year (1957–8) in Czechoslovakia, Poland and German Democratic Republic

Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Household as a Battleground of Modernity: Activities of the Home Economics Committee Affi liated to the League of Women (1957–80)

Barbara Klich-Kluczewska, Biopolitics and (Non-)Modernity. Population Micro-Policy, Expert Knowledge and Family in Late-Communist Poland

Piotr Wciślik, The Rubber Waistband and the Resistor: Solidarity Radio and Media Fantasies of Emancipation under Late Socialism in Poland

 

Studies

Andrii Zhyvachivskyi, The Governors of Kefe and Azak in Ottoman-Muscovite Relations in the Fifteenth–Seventeenth Centuries and the Issue of Titulature

Marcin Wolniewicz, On the Process of De-Stalinization of Polish Historiography – Stefan Kieniewicz (1907–92) and the Insurgent Tradition

 

Archive

Andrzej Siciński, The Present and Future of Polish Culture (1975) – prefaced by Piotr Filipkowski

 

Review Article

Raluca Goleșteanu, Two Recent Habsburg Studies

 

Reviews:

Niklas Lenhard-Schramm, Konstrukteure der Nation. Geschichtsprofessoren als politische Akteure in Vormärz und Revolution 1848/49 – Adam Kożuchowski;
Johannes Remy, Brothers or Enemies: the Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s – Tomasz Stryjek;

Adéla Gjuričová, Andreas Schulz, Luboš Velek, and Andreas Wirsching (eds.), Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990 – Pavel Cibulka;

Rudolf Kučera, Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918 – Bartosz Ogórek;

Nina Jebsen,Als die Menschen gefragt wurden. Eine Propagandaanalyse zu Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg – Maciej Górny;

Anna Landau-Czajka, Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej [Poland – That’s not Them. Poland and Poles in the Polish-Jewish Press in the Interwar Period] – Marzena Szugiero; 

Najmniej jestem tam gdzie jestem … Listy Zofi i z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942) [‘There’s the least of mine where I am …’ Zofia Breustedt, née Vorzimmer’s letters from Warsaw and the Warsaw Ghetto to her daughter Marysia in Switzerland, 1939–42] – Maciej Janowski;
John J. Kulczycki, Belonging to the Nation. Inclusion and Exclusion in the Polish-German Borderlands 1939–1951 – Theodore R. Weeks;
Tom Junes, Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent – Cristina Petrescu

 

Short Notes

 

Chronicle

Stephan Stach, Forum for Researchers of Contemporary History  

 

 

Pełne teksty artykułów dostępne są na STRONIE CZASOPISMA

 

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016