Artykuł

24 luty 2018

CfP:„Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6-7 XII 2018 r. (zgłoszenia do 30 III)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia gospodarcza

 

 

 

 

W dniach 6-7 grudnia w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa: „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet MIkołaja Kopernika oraz Instytut Historii im.  Tadeusza Manteuffla PAN. Miejscem obrad będzie Wydział Nauk Historycznych UMK (ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń)

 

Procesy modernizacyjne na ziemiach polskich, podzielonych pomiędzy trzy różne państwa zaborcze, przebiegały w XIX w. nierównomiernie, ze zmienną intensywnością i dynamiką. Jednak wszystkie zostały zahamowane w konsekwencji wybuchu I wojny światowej. Odrodzenie Polski w 1918 r. obok kluczowych problemów politycznych związanych z odbudową i obroną młodego państwa było też wielkim wyzwaniem modernizacyjnym. „Rodzi się trudne, biedne państwo… Od Pińska po Zatokę Gdańską. Od Wilna do Zakopanego. Dreszcz serc i iskry depesz biegną” – pisał po latach z emigracyjnej już perspektywy Julian Tuwim w Kwiatach polskich, oddając ówczesne polskie nadzieje i niepokoje. Bo też gdy „iskry depesz” zastąpiła trudna codzienność, kwestia rozwoju społecznego stała się dla przyszłości odrodzonego państwa jedną ze spraw najważniejszych.

 

Celem konferencji będzie debata nad wpływem, jaki wywarło odrodzenie państwa polskiego na procesy modernizacji społecznej na ziemiach, które znalazły się w jego granicach w latach 1918–1922. Organizatorów interesuje pod tym kątem szczególnie unifikacja państwa i prawa, recepcja nowego modelu ustrojowego, kształtowanie podstaw nowoczesnego społeczeństwa poprzez upowszechnienie praw obywatelskich, ustawodawstwo socjalne, rozwój oświaty, wpływ nowej rzeczywistości politycznej na możliwości rozwoju różnych gałęzi gospodarki w poszczególnych częściach kraju. Obok tego rola różnych aspektów unifikacji i integracji jako czynników dynamizujących bądź opóźniających procesy modernizacyjne na ziemiach polskich (w tym kontekście także znaczenie wojska i konfliktów zbrojnych z lat 1918–1921). Konferencja poświęcona problemom społecznym i instytucjonalnym pierwszych lat Polski Odrodzonej służyć będzie nie tylko zastanowieniu się nad bilansem otwarcia w odniesieniu do badań procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich w latach II Rzeczypospolitej, ale i nad rolą oraz trwałością podobnych procesów widocznych w poszczególnych zaborach w dekadach poprzedzających I wojnę światową.

 

Abstrakty wystąpień (maksymalnie 2,5 tys. znaków) wraz z krótką informacją o autorze należy przesyłać w terminie do 30 marca 2018 r., na adres sekretariatu konferencji (mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska, e-mail: domigo@doktorant.umk.pl) . Informacje o zaakceptowaniu propozycji przesłane zostaną najpóźniej do końca kwietnia. 

 

Przewidywana opłata konferencyjna wyniesie 100 zł.

 

Kierownictwo naukowe:

dr Zbigniew Girzyński

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

prof. IH PAN dr hab. Tomasz Łaszkiewicz

prof. IH PAN dr hab. Przemysław Olstowski

 

Sekretarz konferencji: mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska

e-mail: domigo@doktorant.umk.pl telefon: 666 873 350

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016