Artykuł

29 marzec 2018

CfP: „Między Szczecinem a Gdańskiem – wspólne losy stoczni, wspólne dziedzictwo?” – Szczecin, 12–14 XII 2018 (zgłoszenia do 15 V 2018)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności

W dniach 12-14 grudnia 2018 r. w Szczecinie odbędzie się konferencja naukowa: „Między Szczecinem a Gdańskiem – wspólne losy stoczni, wspólne dziedzictwo?”. Organizatorami wydarzenia są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej -KŚZpNP w Szczecinie oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2018 r.

 

Stocznia Gdańska, Stocznia Gdyńska, Stocznia Szczecińska, a zarazem cały przemysł stoczniowy na Wybrzeżu to ważne miejsca pamięci Polaków i Europejczyków, miejsce robotniczych protestów i powstania wolnych, niezależnych związków zawodowych. To także historia ludzi, rodzin związanych z tymi miejscami.

Historie tych miejsc nie ograniczają się jednak tylko do pokojowej rewolucji Solidarności. Decyzja o powstaniu stoczni ich rozwój w XIX wieku znacząco wpłynęły na funkcjonowanie miast i okolic. W trakcie obu wojen światowych stocznie stały się elementem machiny wojennej, produkowano w nich m.in. okręty podwodne dla cesarskiej, a potem nazistowskiej marynarki wojennej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stocznia Gdańska funkcjonowała jako współwłasność Polski i Gdańska, a po II wojnie światowej, państwowa Stocznia Gdańska im. Lenina stała się największym zakładem produkcji okrętowej w Polsce. Inaczej historia toczyła się w Szczecinie. Najpierw stocznia była rozkradana przez Sowietów, potem powoli odbudowywana z trudem znajdowała sobie miejsce w historii polskiego przemysłu okrętowego.  Gdynia zaś stała się symbolem budowy nowoczesnego państwa po 1918 r. 

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenach postoczniowych, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, przestrzennym, ale i symbolicznym, spowodowały naturalny wzrost zainteresowania tymi historycznym miejscem. Oddział IPN-KŚZpNP w Szczecinie wraz z  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zapraszają?Państwa do udziału w konferencji naukowej poddającej głębszej analizie historię stoczni, zarówno w ujęciu politycznym, jak i społecznym, gospodarczym, kulturowym, architektonicznym czy zabytkoznawczym. Interesują nas szczególnie te tematy, które dotąd nie znalazły należytego opracowania.

 

Konferencja nawiązuje do podobnej organizowanej w Gdańsku w 2016 r. m.in. przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej i zatytułowanej „Historia Stoczni Gdańskiej” (http://www.ecs.gda.pl/title,HISTORIA_STOCZNI_GDANSKIEJ,pid,1054.html). Poszerzenie pola badawczego i geograficznego jest dla nas niezmiernie ważnym zamierzeniem i próbą opisania przemysłu stoczniowego wraz z całym konglomeratem zagadnień z nim związanych. W trakcie konferencji planowane jest zorganizowanie specjalistycznego panelu, którego celem będzie szczegółowe porównanie Historii Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej.

 

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanego zbioru studiów. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz pomoc w znalezieniu noclegów.

 

Program konferencji zostanie ustalony do 15 czerwca 2018 r.

 

 Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/32gaFQvRsIG5sQjH3

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

sebastian.ligarski@ipn.gov.pl

k.knoch@ecs.gda.pl

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016