Libraries

NameAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków - Biblioteka
Addressal. A. Mickiewicza 30, paw. a-2, 30-059, Kraków, małopolskie
www.bg.agh.edu.pl
alfabetyczny książek, alfabetyczny czasopism
Systems
tel:012 617 25 87
metalurgia żelaza i stali, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, mikroskopia elektronowa, metody statystyczne, stereologia-metalografia ilościowa, rentgenografia, krystalografia
książki: 5.926 wol., czasopisma: 1.292 wol., 2.724 jedn. zbiorów spec. (prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne)
2006
logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience