Libraries

NameLocation

Akademia Ekonomiczna - Biblioteka Główna

Poznań

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego - Biblioteka Główna

Poznań

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego - Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej

Poznań

Akademia Sztuk Pięknych - Biblioteka Główna

Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - Biblioteka Główna

Poznań

Archiwum Państwowe - Biblioteka

Poznań

Biblioteka Raczyńskich

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 02 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 03

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 04 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 06 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 08 dla Dorosłych 08/59 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 09

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 11 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 11dz 11dz/39/61

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 12 dla Dorosłych 12/46 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 13 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 14 14

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 15 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 16 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 17 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 18

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 19 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 20 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 22 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 23 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 24 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 25 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 26 26 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 27 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 28 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 29 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 32 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 36 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 38 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 39 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 40 dla Dorosłych i Dzieci. Filia szkolno-publiczna 40 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 42 dla Dorosłych 42/49 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 46 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 47

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 48 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 49 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 50

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 51 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 52 dla Dorosłych i Dzieci. Biblioteka szkolno-publiczna 52 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 53

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 54 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 55 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 56 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 57 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 58 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 59 dla Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 61 dla Dorosłych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 62 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 63 dla Dorosłych i Dzieci. Biblioteka szkolno-publiczna 63 dla Dorosłych i Dzieci

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia nr 66 dla Niewidomych

Poznań

Biblioteka Raczyńskich. Filia Wildecka

Poznań

Biblioteka Wiedzy Religijnej

Poznań

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Ośrodek Informacji Naukowej, Przemysłowej oraz Ochrony Patentowej

Poznań

Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego - Biblioteka

Poznań

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego -Biblioteka

Poznań

Ewangeliczny Instytut Biblijny - Biblioteka Ewangeliczna

Poznań

Fundacja - Biblioteka Ekologiczna

Poznań

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oddział Koncentratów - Sekcja Informacji Naukowej

Poznań

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Oddział. Zakład Obsługi Projektowej i Informacji Naukowej - Biblioteka

Poznań

Instytut Logistyki i Magazynowania - Dział Upowszechniania Wiedzy

Poznań

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oddział - Oddziałowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Biblioteka

Poznań

Instytut Obróbki Plastycznej -Biblioteka/Zakład Informacji

Poznań

Instytut Ochrony Roślin - Biblioteka

Poznań

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Biblioteka Techniczna

Poznań

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich - Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej. Biblioteka

Poznań

Instytut Technologii Drewna -Zakład Informacji i Promocji

Poznań

Instytut Włókien Naturalnych - Biblioteka

Poznań

Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Z. Wojciechowskiego - Biblioteka

Poznań

Muzeum Archeologiczne - Biblioteka Naukowa

Poznań

Muzeum Narodowe - Biblioteka

Poznań

Muzeum Narodowe. Oddział. Muzeum Instrumentów Muzycznych - Biblioteka

Poznań

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL - Biblioteka Naukowo-Techniczna

Poznań

Politechnika Poznańska - Biblioteka Główna

Poznań

Politechnika Poznańska. Instytut Fizyki - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Studium Języków Obcych - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Architektury - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.Instytut Inżynierii Materiałowej - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny. Biblioteka Specjalistyczna Elektrotechniki i Elektroniki

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny. Instytut Matematyki - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny.Instytut Elektroenergetyki - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Fizyki Technicznej - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Instytut Inżynierii Zarządzania - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Instytut Informatyki - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Instytut Konstrukcji Budowlanych - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.Instytut Inżynierii Lądowej - Biblioteka

Poznań

Politechnika Poznańska.Wydział Elektryczny. Biblioteka Specjalistyczna Automatyki, Robotyki i Informatyki

Poznań

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Oddział - Biblioteka

Poznań

Polska Akademia Nauk. Instytut Chemii Bioorganicznej - Biblioteka

Poznań

Displaying results 1 to 100 out of 163

1

2

Next

logo BN

Libraries and centers of scholarly information in Poland.

This database has been created by the National Library and is property therof.

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience