Historical Faculties in Poland

Studies on history and allied sciences specialization (archeology, art history e.g.) at Polish higher educational institutions.

Kierunekhistoria
http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/strona.php?id=8
Trybstacjonarne
Stopienlicencjat, stopień I
http://www.ukw.edu.pl/studia/regulamin.php
https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/programy/pokazProgram(prg_kod:His_S1)%29&_prg_kod=&_pattern=historia
UczelniaUniwersytet Kazimierza Wielkiego
http://www.ukw.edu.pl/
JednostkaWydział Humanistyczny
http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/strona.php?id=1
publiczna
jest prowadzony
120
archeologia historyczna, integracja europejska, nauczycielska, promocja dziedzictwa kulturowego
pozytywna (jednolite magisterskie) 2006r.
http://www.ukw.edu.pl/studia/studiadz.php?idk=6&idt=3&idtk=6
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/59/2359/42_historia.pdf

Should you find any mistakes or incomplete data please contact us: polishhistory@remove-this.muzhp.pl

New publications

Jewish Families in Europe, 1939-Present: History, Representation, and Memory

Historical Movies

Google Cultural Institute helps the Polish History Museum reach a global audience